Onze commercial al gezien? Hier staan wij voor! Alle analoge beeld- en geluiddragers uit het verleden zijn aan verval onderhevig. Inn-Archive zorgt ervoor dat uw opnamen behouden blijven voor de huidige en toekomstige generaties. Welk type beeldband, film of audio-tape u ook bezit, Inn-Archive kan alle oude audiovisuele dragers weergeven en de waardevolle inhoud voor de toekomst veiligstellen.