inn-archive:  pareltje van het media park - rene kroon inn archive - inn-Archive:  pareltje van het Media ParkOp Mart Smeetslaan 6 in Hilversum zitten de schatgravers van medialand. inn-Archive en inn-Picture zijn twee bedrijven van René Kroon en zijn samen gespecialiseerd in preservering van content. inn Archive BV (encoding media) beheert een groot audiovisueel machinepark op het Media Park, bestaande uit de meest uiteenlopende video- en audio-apparaten die de afgelopen vijftig jaar zijn gebruikt.

Deze vaak zeldzame en oude tapemachines worden door gepassioneerde AV-technici gereviseerd en in topconditie gehouden en door vakmensen uit de broadcast-branche bediend.Beheer belangrijk. Het beheren en technisch in stand houden van zo’n machinepark is heel belangrijk. Beeld- en geluidsdragers uit het verleden zijn kwetsbaar en intussen aan verval onderhevig. Het weergeven van deze oude dragers is niet meer vanzelfsprekend en moet op goed werkende en afgeregelde machines gebeuren. Inn-Archive faciliteert deze specifieke kennis en techniek, zodat unieke beelden en audio opnamen op oude dragers voor de huidige en komende generaties digitaal bewaard kunnen blijven.

Preservering van beeld- en geluidsdragers is een nichemarkt geworden en behelst een specialisme dat snel uitsterft.“Het preserveren van een tapearchief is een arbeidsintensief proces. Graag denken wij mee over exploitatiemogelijkheden om van een dieparchief een actief archief te maken, dat ook nog geld oplevert. Dat is de reden dat we voor content eigenaren het bedrijf inn-Picture BV hebben opgericht”, aldus René Kroon.

inn-Picture Trading Media heeft de doelstelling commerciële activiteiten te ontplooien met digitale content voor content eigenaren zoals(inter)nationale verkoop van audio- en videofragmenten met een volledig geautomatiseerd backoffice en betalingsproces via een webportal, of het bedenken en produceren van nieuwe tv-programma’s met oud archiefmateriaal voor bijvoorbeeld themakanalen. Ook het inzetten van content op sociale media kan goede business zijn; het TopPop YouTubekanaal bijvoorbeeld heeft inmiddels 327.000 abonnees. Ook narrow-casting toepassingen voor de hospitality wereld, zorginstellingen en retail is een markt voor digitale content.

De juiste content op de juiste tijd en plaats via het world wide web.Het hart van Inn-Picture is een uitgebreid MediaAsset Managent (MAM) systeem, de tool om inn-Picture cliënten de mogelijkheid te bieden eigen (digitale) content op afstand te beheren en ermee te handelen. Content is het sleutelwoord voor de toekomst, uw tapearchief kan geld waard zijn!